LEDELSE

Det vises på bunnlinja

Mangel på kapasitet og kompetanse kan være grunnen til at du har behov for å leie inn ekstern hjelp til å løse en oppgave eller prosjekt. Jeg påtar meg små og store prosjektoppdrag og er opptatt av å løse disse i samarbeid med deg slik at resultatet blir tilpasset kompleksiteten i problemstillingen. 

Rådgivning

 • Grønn Vekst og konkurransekraft

 • Klimaplan

 • Teknologi - og forretningsmodellinnovasjon

 • Sirkulærøkonomi

 • Start-Up, kapitalinnhenting

 • ESG, Green Loan, Klimarisiko

 • ​Globale driver

Tjenester

 • Vekststrategier

 • Prosjektledelse - Grønn omstilling

 • Forretningsplaner med LCA

 • Risikoanalyse, internrevisjon

 • Styrearbeid og organisasjonsutvikling

 • Investorpitch, mentoring

 • Studier, GAP analyse

 • Klima-kommunikasjon, SoMe strategier og kampanjer

5172064_3111173.jpg

Risikostyring

Praktiske verktøy og forståelse av at risikoledelse omfatter både operasjonell og kontekstuell usikkerhetstyring er viktig. Men viktigst er forståelsen for at risiko ikke nødvendigvis er noe negativt for bedriften. En barriere eller risiko åpner som oftest opp for nye muligheter. Klimarisiko er begrepet som favner både klimaendringer og tiltakene som bekjemper dem. Vi kan forvente en strammere klimapolitikk, en rask teknologisk utvikling og endrede preferanser hos innbyggerne, som svar på klimaendringene. Myndigheter og selskaper kan bli holdt ansvarlig for klimagassutslipp eller manglende klimatilpasning som gjør andre skadelidende. Samlet sett kan klimarisiko få stor betydning for en bedrifts økonomi. Jeg hjelper bedrifter med å identifisere risiko og gjøre dem til en ressurs som kan gi lønnsomme muligheter og innovasjon.

 .

Prestasjoner

Finnes det fellesnevnere for ekstraordinære prestasjoner, og hvordan skapes de? Gjennom konkrete tilnærminger og verktøy kan alle som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner få opplæring og støtte til å praktisere og motivere på riktig måte. Med kompetanse til å forstå drivkrefter og at høy kvalitet på relasjoner er viktig, riktig og gir god business. Praksisnær forskning fra mange deler av norsk og internasjonalt næringsliv, toppidrett og offentlig sektor viser at en faktisk kan trene organisasjonen til å mestre og prestere bedre.
Jeg hjelper organisasjonen din med praktisk gjennomføring og implementering.

Hverdagspraksis

Hvordan sikre at medarbeidere deler kunnskap og hjelper hverandre til å lykkes. Hvordan implementere Idearbeide til hverdagspraksis. Gjennom ulike tilnærminger kan jeg hjelpe organisasjonen din med å skape en kultur for å dele og hjelpe andre kollegaer til å mestre og utvikle seg. Et viktig suksesskriteria for å lykkes med blandt annet endring og innovasjon.

Interrimledelse

Trenger du å leie inn hjelp i perioder. Foreldrepermisjoner eller sykdom kan føre til at personalkabalen ikke går opp. Jeg tar både store og små oppdrag for Interrimledelse. .