FØLG MEG : :

Tel : +47 917 73 360

© 2023 by The Plan. Proudly created with Wix.com

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
 • Instagram Clean Grey

LEDELSE

Mangel på kapasitet og kompetanse kan være grunnen til at du har behov for å leie inn ekstern hjelp til å løse en oppgave. Jeg påtar meg små og store prosjektoppdrag og er opptatt av å løse disse i samarbeid med deg som kunde slik at resultatet blir skreddersøm til ditt behov.

Rådgivning

 • Grønn Vekst og konkurransekraft

 • Prestasjonsledelse

 • Prosjektledelse
   

Tjenester

 • Forretningsplaner og organisasjonsutvikling

 • Grønn-vekststrategier, kartlegging

 • Risikoanalyse, internrevisjon

 • Studier, GAP analyse, VRIO/SWOT

 • Forretningsmodeller - Sirkulærøkonomi

 • Styrearbeid

 • Kommunikasjon, SoMe strategier og kampanjer

Prestasjoner

Finnes det fellesnevnere for ekstraordinære prestasjoner, og hvordan skapes de? Gjennom konkrete tilnærminger og verktøy kan alle som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner få opplæring og støtte til å praktisere og motivere på riktig måte. Med kompetanse til å forstå drivkrefter og at høy kvalitet på relasjoner er viktig, riktig og gir god business. Praksisnær forskning fra mange deler av norsk og internasjonalt næringsliv, toppidrett og offentlig sektor viser at en faktisk kan trene organisasjonen til å mestre og prestere bedre.
Jeg hjelper organisasjonen din med praktisk gjennomføring og implementering.

Hvordan sikre at medarbeidere deler kunnskap og hjelper hverandre til å lykkes. Hvordan implementere Idearbeide til hverdagspraksis. Gjennom ulike tilnærminger kan jeg hjelpe organisasjonen din med å skape en kultur for å dele og hjelpe andre kollegaer til å mestre og utvikle seg. Et viktig suksesskriteria for å lykkes med blandt annet endring og innovasjon.

Trenger du å leie inn hjelp i perioder. Foreldrepermisjoner eller sykdom kan føre til at personalkabalen ikke går opp. Jeg tar både store og små oppdrag for Interrimledelse. .

Risikostyring

Praktiske verktøy og forståelse av at risikoledelse omfatter både operasjonell og kontekstuell usikkerhetstyring er viktig. Men viktigst er forståelsen for at risiko ikke nødvendigvis er noe negativt for bedriften. En barriere eller risiko åpner som oftest opp for nye muligheter. Skapende motstand er stikkord når en skal ruste organisasjonen til å implementere. Jeg deler gjerne mine erfaringer på dette området.

Ledelse som vises på bunnlinja

Hverdagspraksis

Interrimledelse

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now