LEDELSE

Det vises på bunnlinja

Mangel på kapasitet og kompetanse kan være grunnen til at du har behov for å leie inn ekstern hjelp til å løse en oppgave. Jeg påtar meg små og store prosjektoppdrag og er opptatt av å løse disse i samarbeid med deg som kunde slik at resultatet blir skreddersøm til ditt behov.

Rådgivning

 • Reell grønn Vekst og konkurransekraft

 • Klimaplan

 • Teknologi - og forretningsmodellinnovasjon

 • Sirkulærøkonomi

 • Start-Up, kapitalinnhenting

 • ESG, Green Loan, Klimarisiko

 • ​Globale driver

Tjenester

 • Grønn-vekststrategier

 • Forretningsplaner med LCA

 • Risikoanalyse, internrevisjon

 • Styrearbeid og organisasjonsutvikling

 • Investor-pitch, mentoring

 • Studier, GAP analyse

 • Klima-kommunikasjon, SoMe strategier og kampanjer

Risikostyring

Praktiske verktøy og forståelse av at risikoledelse omfatter både operasjonell og kontekstuell usikkerhetstyring er viktig. Men viktigst er forståelsen for at risiko ikke nødvendigvis er noe negativt for bedriften. En barriere eller risiko åpner som oftest opp for nye muligheter. Skapende motstand er stikkord når en skal ruste organisasjonen til å implementere. Jeg deler gjerne mine erfaringer på dette området.

Prestasjoner

Finnes det fellesnevnere for ekstraordinære prestasjoner, og hvordan skapes de? Gjennom konkrete tilnærminger og verktøy kan alle som har ansvar for å utvikle egne og andres prestasjoner i organisasjoner få opplæring og støtte til å praktisere og motivere på riktig måte. Med kompetanse til å forstå drivkrefter og at høy kvalitet på relasjoner er viktig, riktig og gir god business. Praksisnær forskning fra mange deler av norsk og internasjonalt næringsliv, toppidrett og offentlig sektor viser at en faktisk kan trene organisasjonen til å mestre og prestere bedre.
Jeg hjelper organisasjonen din med praktisk gjennomføring og implementering.

Hverdagspraksis

Hvordan sikre at medarbeidere deler kunnskap og hjelper hverandre til å lykkes. Hvordan implementere Idearbeide til hverdagspraksis. Gjennom ulike tilnærminger kan jeg hjelpe organisasjonen din med å skape en kultur for å dele og hjelpe andre kollegaer til å mestre og utvikle seg. Et viktig suksesskriteria for å lykkes med blandt annet endring og innovasjon.

Interrimledelse

Trenger du å leie inn hjelp i perioder. Foreldrepermisjoner eller sykdom kan føre til at personalkabalen ikke går opp. Jeg tar både store og små oppdrag for Interrimledelse. .

FØLG MEG : :

 • LinkedIn Social Icon
 • Facebook Clean Grey
 • Twitter Clean Grey
 • Instagram Clean Grey

Org nr 922 843 740

Tel : +47 917 73 360