Search
  • Liv-Hege Seglsten

Vi sees i 2021

Updated: Dec 29, 2020


Jeg har jobbet som rådgiver for bærekraftig innovasjon i mange år. Jeg vet hvor vanskelig det kan være å identifisere hva som er vesentlig. Det er mulig å starte med det enkle først. Se hva vi kan få til. Jeg garanterer at vi vinner konkurransekraft. Kundene og medarbeidere kommer til å elske det!


I 2020 har så godt som alle bedrifter med respekt for seg selv jobbet frem en eller annen form for bærekraftstrategi. I 2021 skal vi ta det vanskelige steget med å implementere og iverksette. Hvordan starter vi med jobben?


Når jeg spør ledere om hvorfor bærekraft er viktig for deres selskap, er svaret ofte at alt som ikke er bærekraftig vil være avleggs, forbudt eller ulønnsomt om få år. Med andre ord er det risikoaspektet som driver frem behovet for en ny retning. "Skal vi henge med i utviklingen må vi bare bli bærekraftige" - hører jeg ofte på strategisamlingene.


Hva skal til for å lykkes? Hvor kreative blir vi egentlige når det som driver oss er frykt eller krav. Ingen av oss ønsker å fremstå som uvitende, inkompetente eller negative. For å unngå å bli oppfattet slik er det derfor tryggere å ikke innrømme manglende kompetanse og heller ikke utfordre nå-tilstanden. Ofte har vi heller ikke kultur for å spørre eller være spørrende. Det som ofte skjer i praksis er at markeds - og kommunikasjonsavdelingen får jobben med å skrive noe som er «bærekraftaktig». Vi har alle noe bra å melde. Det meste av det vi gjør er jo ikke til skade på kloden og dens tålegrenser. Ikke sant?


Vi sponser det lokale idrettslaget, skaper lønnsomme arbeidsplasser og gir økt verdi for våre interessenter. Vi investerer i digitale løsninger og i fjor hadde vi en workshop om sirkulærøkonomi. - Det viste seg å være både dyrt og vanskelig. Men ingen skal komme å si at vi ikke prøvde.

Kan vi gjøre dette på en annen måte? Kan vi skape mer energi og få skaperkraften til å blomstre?

Er det mulig å gjøre dette på en annen måte? Kan vi bringe inn riktig energi og få skaperkraften til å blomstre? Kan vi senke skuldrene og le litt mer? Kan vi lære, knytte vennskap og skape nye lønnsomme samarbeid? Hvordan kan vi unngå å sløse bort tid og ressurser på aktiviteter som ikke gir noe reell effekt på bærekraften?


En bra start er å vekke nysgjerrigheten blant medarbeidere og samarbeidspartnere. Hvordan ser løsningene våre ut i en verden hvor vi får ned klimagassutslippene til et trygt nivå? Eller vi lykkes med radikal ressursproduktivitet og lønnsom drift i nye og meningsfulle forretningsmodeller? Hvordan øker vi lønnsomheten med smart forvaltning, drift og vedlikehold med digitale løsninger som gjør at vi bedre utnytte arealer, materialer og arbeidskraft, med åpen flyt av kunnskap og løsninger? Hvordan deler vi innsikter og skaper rom for mestring og at folkene som jobber hos oss får lov til å jobbe med noe de tror på? Hvordan skaper vi stolthet? Hvordan ser suksess ut hos oss? Hadde det ikke vært veldig bra å være en del av løsningen? Hvordan lykkes vi med å bli selskapet som setter standarden i tiåret hvor mye skal og må skje?


Skal vi først ta risiko og omstille oss, skal det være for noe vi tror på. En verden vi ønsker å leve i. Noe vi kan være stolte av. Dét kan jeg hjelpe dere med!


Håper vi sees i 2021.

81 views0 comments

Recent Posts

See All