Grønn vekst

Grønn vekst strategier


Hvordan kan grønne vekststrategier og ulike forretningsmodeller åpne opp for nye muligheter? Hvordan ruste organisasjoner til å identifisere driverne for vekst og legge en strategi for fremtiden for å gjøre grønn økonomi til lønnsom og raskt voksende praksis?  Å kjenne til mulighetsrommet er sentralt for å lykkes.

Hva er forretningsmulighetene i sirkulærøkonomien? Hvordan kan din bedrift lykkes med at ressursene forblir lengst mulig i økonomien? Jeg har erfaringer med metoder som hjelper bedriftsledere å lykkes med prosessen frem til nye lønnsomme  forretnings-modeller med sirkulærøkonomi.

13 år skiller disse to bildene. Lengre tid tok det ikke før hest var erstattet av bil på begynnelsen av 1900 tallet. Vi er inne i den 6. innovasjonsbølgen. Er din organisasjon rustet til å møte de nye rammebetingelsene. Hva skjer i din bransje? Hvor langt har konkurrentene dine kommet i omstillinga? Hva byr det nye skiftet på av muligheter?

Hvem legger de nye premissene? Økonomiske vurderinger trekkes i økende grad inn som argumenter for miljøtiltak som både lønnsomme og smarte. 

Fremtidens kunder krever at organisasjoner tar ansvar ut over egen virksomhet. Jeg bistår strategiarbeidet for  bærekraftig forretningsutvikling, kommunikasjon og kartlegging.

FØLG MEG : :

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • Instagram Clean Grey

Tel : +47 917 73 360

© 2023 by The Plan. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now