Grønn vekst

Grønn vekst strategier

Gjennom lang erfaring med utvikling av bærekraftige vekststrategier bistår jeg virksomheter og organisasjoner med å realisere sitt grønne potensiale og identifisere hva som er vesentlig.
Sammen finner vi løsninger for hvordan du skal ruste organisasjonen til å identifisere driverne for vekst og legge en strategi som bidrar til verdiskapning og lønnsomhet og gjøre det til en raskt voksende praksis.  Gjennom å ta i bruk ny teknologi får vi de nye forretningsmodellene til å "virke" sammen med viktige allianser i et økosystem av interessenter.

13 år skiller disse to bildene. Lengre tid tok det ikke før hest var erstattet av bil på begynnelsen av 1900 tallet. Vi er inne i den 6. innovasjonsbølgen. Er din organisasjon rustet til å møte de nye rammebetingelsene. Hva skjer i din bransje? Hvor langt har konkurrentene dine kommet i omstillinga? Hva betyr de nye vekststrategiene til Europa, Green Deal, for din bedrift og bransje?

Hvem legger de nye premissene? Økonomiske vurderinger trekkes i økende grad inn som argumenter for miljøtiltak som både lønnsomme og smarte. 

Fremtidens kunder krever at organisasjoner tar ansvar ut over egen virksomhet. Jeg bistår strategiarbeidet for  bærekraftig forretningsutvikling, valg av teknologi, energiløsninger, kommunikasjon og kartlegging.

politikk.PNG

Hva er forretningsmulighetene i sirkulærøkonomien? Hvordan kan din bedrift lykkes med at ressursene forblir lengst mulig i økonomien? Jeg har erfaringer med metoder som hjelper bedriftsledere å lykkes med prosessen frem til nye lønnsomme  forretnings-modeller med sirkulærøkonomi.

circular_economy_en (1).png