Forretningsutvikling for reell grønn vekst og konkurransekraft 

 
Keyboard and Mouse

Rådgivning

 • Grønn Vekst og konkurransekraft

 • Klimaplan

 • Teknologi - og forretningsmodellinnovasjon

 • Sirkulærøkonomi

 • Utslippstiltak

 • ESG, Green Loan, Klimarisiko

 • Start-Up, kapitalinnhenting

DTsamling3_dag1_5_edited.jpg
Ta kontakt
Small%20plant%20in%20pot%20shaped%20like
Liv-Hege Seglsten

Forretningsutvikler med lønnsom hjerne og grønt hjerte

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter

Hjelp til omstilling
 

 • Prosjektledelse

 • Grønnvekststrategier

 • Forretningsplaner med LCA

 • Risikoanalyse, internrevisjon

 • Styrearbeid og organisasjonsutvikling

 • Studier, GAP analyse

 • Investor-Pitch, mentoring

 • Workshop

 • Klimakommunikasjon

 • SoMe strategier og kampanjer